(1)
Silva Sacramento, A. R.; Maury Raupp, F.; Ribeiro de Almeida, D.; Lyrio Neto, A. A. Possíveis Impactos Do Covid-19 Na Autonomia Financeira De municípios De Santa Catarina: Posibles Impactos Del Covid-19 En La autonomía Financiera De Los Municipios De Santa Catarina. CE 2023, 21, 27-43.